Kihon Basics

Numbers 1-10 (Tal 1 til 10)

Ichi - 1
Ni - 2
San - 3
Shi - 4
Go - 5
Roku - 6
Shichi - 7
Hachi - 8
Ku - 9
Ju - 10

Basic Terminology (Basis termer)

Ibuki - Forced Tension Breathing (Stærk udånding)
Karate - Empty hand (Tom hånd)
Kamaete - Take Ready Position (Klarstilling)
Kiai - Explosive Scream (Kraftig lyd)
Kihon - Basics (Basis)
Kime - Focus (Fokus)
Kumite - Combat (Kamp)
Ippon kumite - Pre-arranged combat (Planlagt kamp)
1 block and 1 counter-attack. The two participants are standing at the same place
Sanbon kumite - Pre-arranged combat (Planlagt kamp)
3 blocks followed by 3 counter-attacks while the participants move straight.
Naore - Return to Starting Position (Returner til udgangsstilling)
Nogare - Calm Controlled Breathing (Lydløs åndedrætsteknik)
Mawatte - Turn (Omkring – Vending)
Hantai - Opposite side (Modsat side)
Yame - Stop
Yoi - Ready (Klar)
Seiza - Formal Kneeling (Siddende Formel Position)
Kamaete - On guard (Klar til Kamp)
Hajime - Start
Tameshiwari - Braking exercise (Gennembrydning)

Directions (Retninger)

Jodan - Upper Level (Øverste del af kroppen)
Chudan - Middle Level (Midterste del af kroppen)
Gedan - Lower Level (Nederste del af kroppen)
Age - Rising (Opadgående)
Hidari - Left (Venstre)
Kake - Hooked
Mae - Front / forward (Fremad)
Mawashi - Round / Circular (Cirkel)
Migi - Right (Højre)
Oroshi - Descending (Nedadgående)
Shomen - Front of Dojo
Soto - From outside to inside (Yderside til inderside)
Uchi - From inside to outside (Inderside til yderside)
Ura - Reverse / Backward (Omvendt / bagfra)
Ushiro - Behind (Bagud)
Yoko - From sides (Side)

Body Weapons Hand and Arm (Hånd og arm som våben)

Seiken - Fist / Forefist (Front af knytnæve)
Shuto - Knife hand (Yderkant af flad hånd)
Te - Hand (Hånd)
Hiji - Elbow (Albue)
Tetsui - Hammer fist (Slag med siden af knytnæven)
Uraken - Reverse fist / Back hand (Omvendt knytnæve)
Nukite - Finger tip strike (Slag med fingerspidserne)
Shotei - Palm heel (Slag med håndroden)

Body Weapons Leg and Foot (Ben og fod som våben)

Sokuto - Knife edge foot (Yderside af foden)
Haisoku - Instep (Vrist)
Kakato - Heel (Hæl)
Hiza - Knee (Knæ)
Chusoku - Ball of the foot (Forreste trædepude på foden)
Sune - Shin (Skinneben)

Body parts as a target (Kroppen som mål)

Jodan - Neck and Head (Øverste del af kroppen)
Chudan - Torso area (Midten af kroppen)
Gedan - Groin and legs (Nederste del af kroppen)
Ago - Chin / Jaw (Kind / hage)
Kinteki - Groin (Skridtet)
Hana - Nose (Næse)
Sakotsu - Collarbone (Kraveben)
Hiza - Knee (Knæ)
Kansetsu - Joint (Led)
Hizo - Spleen (Nyre)
Kanzo - Liver (Lever)
Ganmen - Face (Ansigt)

Kihon Waza (Basis teknikker)

Tsuki - Punch (Slag)
Uke - Block (Parade)
Geri - Kick (Spark)

Stances (Stillinger)

Heisoku dachi - Closed foot stance (Ben stakt med samlede fødder)
Musubi dachi - Open Foot Stance (Ben strakt med samlede hæle og spredte fødder)
Kokutsu dachi - Back leaning stance (Primær vægt på bagerste ben. Forreste ben er bøjet 90 grader med løftet hæl. Lang afstand mellem bagerste og forreste fod)
Neko ashi dachi - Cat stance (Primær vægt på bagerste ben. Forreste ben er bøjet 90 grader med løftet hæl. Kort afstand mellem bagerste og forreste fod)
Kake ashi dachi - Cross legs stance (Krydsede ben)
Kiba dachi - Horse back riding stance (Bredstående lav stilling)
Yoi Dachi - Ready Stance (Klar stilling)
Fudo dachi - Immobile stance (Afslappet klar stilling)
Sanchin dachi - Three Point Stance / Basic practice stance (Den ene fod peger mod svangen på den anden for / Standard stilling til træning af kihon)

Punching Techniques (Slag og stød)

Chudan tsuki - Fist strike to the center (Slag mod solar plexus)
Jodan tsuki - Fist strike to the head (Slag mod hovedet)
Seiken ago uchi - Fist strike to the chin (Yderside af strakt hånd mod kinden)
Seiken Furi Uchi - Hook Strike (Hook)
Seiken Oi Tsuki - Lunge Punch
Seiken Morote Tsuki - Two-Handed Punch (Dobbelt slag. Venstre og højre samtidig)
Seiken Gyaku Tsuki - Reverse Punch
Seiken Tate Tsuki - Vertical Punch
Seiken Jun Tsuki - Side (corresponding) Punch (Slag til sidden)
Uraken ganmen uchi - Back fist strike to the face (Slag mod ansigtet med bagsiden af knoen)
Uraken Sayu Uchi - Back fist strike to the left & right opponents (Slag til siden med bagsiden af knoen mod hovedet)
Uraken Hizo Uchi - Back fist strike to side of the stomach (Slag til siden med bagsiden af knoen mod milten)
Uraken Oroshi Ganmen Uchi - Descending Face Strike
Uraken Mawashi Uchi - Back fist roundhouse strike to the temple (Cirkel slag med bagsiden af knoen mod tindingen)
Tetsui Oroshi Ganmen Uchi - Descending Face Strike with hammer fist (Nedadgående slag med siden af knytnæven mod ansigtet)
Shuto Ganmen Uchi - Strike to the temple (Slag mod tindingen)
Shuto Sakotsu Uchi - Down strike to the collarbone (Nedadgående slag mod kravebenet)
Shuto Sakotsu Uchikomi - forward strike to the collarbone (Fremadrettet slag mod kravebenet)
Shuto Uchi Uchi - outward strike to the temple / neck (Udafgående slag med siden af strakt hånd mod tindingen / halsen)
Shuto Hizo Uchi - strike to the spleen (Slag mod milten)
Shuto Yoko Ganmen Uchi - Side Face Strike
Yonhon Nukite - Four-Fingered Spear Hand (Slag med fire starkte fingre. Tommelfinger bøjet)
Shotei Uchi - Palm Heel Strike (Slag med håndroden)
Hiji Ate - Elbow Strike (Albueslag)
Mae Hiji Ate - Forward Elbow Strike (Fremadrettet albueslag)
Age Hiji Ate - Rising Elbow Strike (Opadgående albueslag)
Ushiro Hiji Ate - Backwards Elbow Strike (Albueslag bagud)
Oroshi Hiji Ate - Descending Elbow Strike (Nedadgående albueslag)

Blocking techniques (Parader)

Jodan Uke - Upper block (Opadgående parade til angreb mod hovedet)
Soto Uke - Middle section from outside to inside (Indadgående parade til angreb mod kroppen)
Uchi Uke - Middle section from inside to outside (Udafgående parade til angreb mod kroppen)
Gedan Barai - Lower block (Nedafgående parade til angreb mod skridtet)
Uchiuke Gedan Barai - Uchiuke & Gedan Barai at a same time (Dobbelt parade. Den ene arm laver Uchi Uke og den anden laver Gedan Barai)
Morote Chudan Uchi Uke - Two-Handed Middle Area Inside Block (Forstærket parade (Uchi Uke))

Kicking Techniques (Spark)

Mae keage - Front upper kick with no knee snap
Hiza geri - Knee kick
Kin geri - Groin kick
Mae geri - Front snap kick
Yoko keage - Side upper kick with no knee snap
Kansetsu geri - Knee joint kick
Yoko geri - Side kick
Ushiro geri - Back kick
Uchi mawashi geri - Roundhouse kick with no knee snap outward
Soto mawashi geri - Roundhouse kick with no knee snap inward
Mawashi geri - Roundhouse kick
Ushiro mawashi geri - Spinning roundhouse kick
Tobi geri - Jumping kick
Tobi Mae Geri - Jumping Front Kick
Nidan geri - Jumping kick with shuffle legs